Aktualitások

Intézményvezetői pályázat

Általános iskolai beiratkozás

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

A személyes beiratkozáshoz időpontot kell egyeztetni az iskola elérhetőségein:

telefon: +36/30/4516074

email: info@mora-iskola.hu

További információk, tájékoztatók az iskola honlapján:

https://www.mora-iskola.hu/beiratkozas-202122

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Nagykanizsai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Jelenlegi információm alapján az általános iskolák és az alapfokú művészeti iskolák 2021.03.08. - 2021.04.07 között digitális oktatásra térnek át, mely a mi intézményünkben a tavalyi tavaszi időszakhoz hasonlóan a KRÉTA rendszer felületén történik.

Amennyiben gondot okoz ennek elérhetősége, illetve a felületre történő belépés kérem, keresse az iskolát annak elérhetőségein! (30/4516074; iskola@zalakaros.hu, KRÉTA üzenet)

Holnap (március 5-én) a tanulók hazaviszik minden felszerelésüket.

Amennyiben igényli erre az időszakra gyermeke számára a felügyeletet, március 5-én 12 óráig jelezze!

Az étkezéssel kapcsolatos igénye, vagy annak lemondása miatt keresse a konyhát! (konyha@zalakaros.hu, vagy a 30/6396928)

További részletekről hiteles információ birtokában fogom tájékoztatni Önöket!

Tisztelettel:

Grófné Csatos Andrea

Tájékoztató a tanévkezdésről

Tájékoztató a tanévkezdésről

Iskolánkban a tanítás a 2020/21-es tanévben hagyományos módon kezdődik.

Az első tanítási nap: szeptember 1., kedd. Az első óra kezdete 8.10 óra.

A tankönyveiket az 1. osztályosok a tanévnyitón, a 2. – 8. osztályosok az első tanítási napon (szept.1.) kapják meg.

A körzetből bejáró tanulóknak a fenntartó az éves tanulói bérletet biztosítja, melyek az első tanítási napon átadásra kerülnek.

Az étkezést továbbra is a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde által üzemeltetett konyha biztosítja. A benyújtott igények alapján már az első nap kapnak a gyerekek tízórait is.

Felhívom a szülők figyelmét, hogy az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.

A bejáratnál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk el, melynek kötelező a használata. Az iskola házirendjét a járványügyi készenlét idejére kiegészítettük további biztonsági szabályokkal, melyek betartását folyamatosan ellenőrizzük (helyiségek, közösségi terek, mosdók használata, étkezési szabályok). A központi előírásoknak megfelelően végezzük a fertőtlenítést.

Kérem, gondoskodjon arról, hogy gyermeke mindennap rendelkezzen a tanuláshoz szükséges saját eszközökkel, legyen nála megfelelő mennyiségű papírzsebkendő, ívópohár, valamint saját használatra kisméretű kéztörlő!

Az iskola dolgozóival mindent megteszünk a biztonság és az egészséges környezet fenntartása érdekében.

Figyeljék honlapunkat (www.mora-iskola.hu), melyen igyekszünk a legfrissebb információkat megosztani Önökkel.

Kérem a fentiek betartásával Önök is járuljanak hozzá, hogy gyermekük az iskolában is ilyen környezetben lehessen!

Zalakaros, 2020. 08. 26.

Grófné Csatos Andrea

intézményvezető

1-20   21-40   41-60

Pályázatok